Niersteencentrum.nl is een onderdeel van de urologie in het Antonius Ziekenhuis Sneek.
Het niersteencentrum is opgericht in 2009, fungeert als zelfstandig behandelonderdeel binnen het Antonius Ziekenhuis Sneek.


De maatschap urologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van urologen die in sneek werken.