Hoe verloopt een niersteenbehandeling?

U wordt verwezen door uw huisarts omdat u klachten heeft die mogelijk het gevolg zijn van niersteenlijden. U wordt dan op de polikliniek gezien. Er wordt onderzoek gedaan en indien er sprake blijkt van een niersteen, die qua grootte en localisatie in aanmerking komt voor behandeling met de vergruizer, dan zal in overleg met u een afspraak voor de vergruizing geregeld worden. Het kan zijn dat meerdere onderzoeken nodig zijn om deze indicatie juist te kunnen stellen.


Het kan ook zijn dat u verwezen wordt door uw uroloog voor directe behandeling met de vergruizer. Dan zijn eerder genoemde onderzoeken reeds verricht en heeft uw behandelend uroloog de indicatie gesteld voor behandeling zodat we direct tot behandeling kunnen overgaan.

 

Bij binnenkomst zult u kennismaken met de medewerkers van het niersteenbehandelingscentrum, waarna u informatie en instructies krijgt m.b.t. de vergruizing en vervolgens neemt u plaats op de onderzoekstafel, waarna met behulp van röntgendoorlichting of echografie de steen in beeld gebracht zal worden.

 

Indien de positie goed bepaald is en u op een zo comfortabel mogelijke wijze op de behandeltafel hebt plaatsgenomen kan de vergruizing beginnen.

Er worden dan, afhankelijk van de grootte en van de localisatie van de steen, meer of minder schokgolven toegediend, waarbij continu gecontroleerd wordt of de steen zich nog in het centrum van het schokgolfgebied bevindt. Dit om een optimale behandeling met minimale behandelingsduur mogelijk te maken. Zonodig wordt pijnstilling toegediend, of in de vorm van een tevoren ingebrachte zetpil, of tijdens behandeling via medicatie door het infuus.

 

Het kan ook zijn dat u tijdens de behandeling een infuus met zoutoplossing krijgt toegediend omdat stenen op bepaalde localisaties beter reageren op geluidsgolven wanneer ze omgeven zijn door water.